Strzelnica.org przejdź do: Strzelnica | Wrocław Open 2006 | Wrocławskie Stowarzyszenie Strzeleckie | FORUM

                           

 

Wroclaw Open 2007

IPSC Region:

Polska / Poland

Miejsce / Location:

Strzelnica na Stadionie Olimpijskim
we Wrocławiu

Olympic Stadium Shooting Range,
Wrocław, Poland

Adres / Address:

Al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław

Data / Date:

15.06.2007: Pre-match
16.06.2007: Match

Klub / Club:

Wrocławskie Stowarzyszenie Strzeleckie

Wroclaw Shooting Association

Range Master:

Jan Kołakowski

Minimalna ilość Strzałów /
Minimum Rounds:

200

Ilość torów /
Number of Stages

9

Rejestracja / Registration:

Termin zgłoszeń zawodników: 30.04.2007 r.;
maksymalna ilość zawodników: 148
(40 Pre-match + 108 Match)

Deadline: 30.04.2007;
max competitors: 148
(40 Pre-match + 108 Match)

Opłata startowa /
Entry fee:

170 zł dla zawodników krajowych / 150 zł jeżeli opłata zostanie dokonana najpóźniej do dnia 08.03.2009r. na konto WSS w Volkswagen Bank Polska S.A. direct nr 89 2130 0004 2001 0330 6560 0001
 

40 EURO for foreign competitors/30 EURO if entry fee is paid untill 08.03.2009.
SWIFT: INGBPLPW;
Receiver: Wroclawskie Stowarzyszenie Strzeleckie;
Account number: PL 89 2130 0004 2001 0330 6560 0001

Kontakt / Contact:

wss@strzelnica.org
+48 601 892 810 (Jan Kolakowski);

Ograniczenia / Restrictions:

W zawodach mogą brać udział tylko członkowie IPSC

Only the members of IPSC may compete

Przepisy, kary, bezpieczeństwo /
Rules, penalties, safety:

Zgodnie z aktualnymi przepisami IPSC

As per current IPSC rules

Opłata arbitrażowa / Arbitration fee:

50 Euro

Dywizje IPSC /
IPSC Divisions:

Open, Standard, Production, Modified, Revolver Standard
(min. 10 zawodników/competitors)

Kategorie IPSC /
IPSC categories:

Lady, Junior, Senior, Super Senior
(min. 5 zawodników/competitors)


COLT
OBRÓT BRONIĄ I AMUNICJĄ
ul. Mazowiecka 11 63-700 Krotoszyn
ul. Śródmiejska 20 62-800 Kalisz
tel./fax 0-62 725 75 23