Strzelnica.org przejdź do: Strzelnica | Wrocław open 2005 | Wrocławskie Stowarzyszenie Strzeleckie | FORUM
                    

4th Wroclaw Open 2006


IPSC Region: Polska / Poland
Miejsce / Location: Strzelnica na Stadionie Olimpijskim
we Wrocławiu

Olympic Stadium Shooting Range,
Wrocław, Poland
Adres / Address: Al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław
Data / Date: 19.05.2006: Pre-match
20.05.2006: Match
Klub / Club: Wrocławskie Stowarzyszenie Strzeleckie

Wroclaw Shooting Association
Range Master: Kristian Triebel
Minimalna ilość Strzałów /
Minimum Rounds:
191
Ilość torów /
Number of Stages
9
Rejestracja / Registration: Termin zgłoszeń zawodników: 28.04.2006r.;
maksymalna ilość zawodników: 130
(30 Pre-match + 100 Match)

Deadline: 28.04.2006;
max competitors: 130
(30 Pre-match + 100 Match)
Opłata startowa /
Entry fee:
130 zł dla zawodników krajowych / 100 zł jeżeli opłata zostanie dokonana najpóźniej do dnia 31.03.2006r. na konto WSS w Volkswagen Bank Polska S.A. direct nr 62 2130 0004 2001 0330 6560 0002

35 EURO for foreigners competitors/25 EURO if entry fee will be paid till the end of march (31.03.2006).
Account for entry fee: Volkswagen Bank Polska S.A.;
Bank: BRE Bank S.A.;
adress: ul. Królewska 14, 00-950 Warszawa, Poland;
SWIFT: BREXPLPW;
Receiver: Wroclawskie Stowarzyszenie Strzeleckie;
Account number: 62 2130 0004 2001 0330 6560 0002
Kontakt / Contact: wss@strzelnica.org
+48 601 892 810 (Jan Kolakowski);
+48 604 510 553 (Leszek Sokolowski)
Ograniczenia / Restrictions: W zawodach mogą brać udział tylko członkowie IPSC

Only the members of IPSC may compete
Przepisy, kary, bezpieczeństwo /
Rules, penalties, safety:
Zgodnie z aktualnymi przepisami IPSC

As per current IPSC rules
Opłata arbitrażowa / Arbitration fee: 75 Euro
Dywizje IPSC /
IPSC Divisions:
Open, Standard, Production, Modified, Revolver Standard
(min. 10 zawodników/competitors)
Kategorie IPSC /
IPSC categories:
Lady, Junior, Senior, Super Senior
(min. 5 zawodników/competitors)


COLT
OBRÓT BRONIĄ I AMUNICJĄ
ul. Mazowiecka 11 63-700 Krotoszyn
ul. Śródmiejska 20 62-800 Kalisz
tel./fax 0-62 725 75 23