Strzelnica.org przejd¼ do: Strzelnica | Wroc³aw open 2006 | Wroc³awskie Stowarzyszenie Strzeleckie | FORUM
 
Data Dzień Godzina Opis
13.05.2005r.Pi¹tek12.00Pre-Match
14.05.2005r.Sobota 7.30 - 9.00
8.30
9.00 - 18.00
18.00 - 19.00
Rejestracja zawodników
Otwarcie zawodów
Match
Wyniki / Zakończenie zawodów


Date Day Time Description
13.05.2005r.Friday12.00Pre-Match
14.05.2005r.Saturday 7.30 - 9.00
8.30
9.00 - 18.00
18.00 - 19.00
Shooters registration
Opening Ceremony
Main Match
Results / Closing Ceremony