Strzelnica.org przejdź do: Strzelnica | Wrocław open 2006 | Wrocławskie Stowarzyszenie Strzeleckie | FORUM

3rd Wroclaw Open 2005
Level III 13-14 maj 2005r

IPSC Region:Polska / Poland
Miejsce / Location:Stadion Olimpijski we Wrocławiu - Strzelnica

Shooting Range, Olimpic Stadium, Wroclaw, Poland
Adres / Address:Al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław
Data / Date: 13 maj 2005r. - Pre-match 14 maj 2005r. - Match
Klub / Club: Wrocławskie Stowarzyszenie Strzeleckie

Wroclaw Shooting Association
Minimalna ilość Strzałów / Minimum Rounds: 180
Ilość stage'ów / Number of Stages 9
Rejestracja / Registration: Termin zgłoszeń: 30 kwiecień 2005r. Maksymalna ilość zawodników: 100.

Deadline: 30 April 2005. Max competitors: 100
Opłata startowa / Entry fee: 25 EURO dla zawodników zagranicznych 80 zł dla zawodników krajowych. Konto do wpłat: nr 50 1020 5558 1111 1361 7300 0077 (konto należy do Skarbnika WSS - Krzysztofa Grzelki).

25 Euro for foreigners competitors 80 zl for Polish competitors. Account for entry fee: SWIFT: BPKOPLPW nr 50 1020 5558 1111 1361 7300 0077 (the account is belong to Krzysztof Grzelka - the WSA Paymaster).
Kontak / Contact: Jan Kołakowski
Al. I.J. Paderewskiego 35
51-612 Wrocław Polska [Poland]
email: jan_kolakowski@o2.pl
tel.: +48 71 347 32 22, +48 601 892 810

Leszek Sokołowski
e-mail: lech@biskupin.wroc.pl
tel.: +48 604 510 553
Ograniczenia / Restrictions: W zawodach mogą brać udział tylko członkowie IPSC

Only the members of IPSC may compete
Przepisy, kary, bezpieczeństwo / Rules, penalties, safety: Zgodnie z przepisami IPSC - styczeń 2004.

As per the IPSC rule book, January 2004
Procedura arbitrażowa / Arbitration procedure: Zgodnie z przepisami IPSC - styczeń 2004.

As per the IPSC rule book, January 2004
Opłata arbitrażowa / Arbitration fee: 75 Euro
Dywizje IPSC / IPSC divisions: Open, Modified, Standard, Production, Revolver Standard (min. 10 zawodników)
Kategorie IPSC / IPSC categories: Lady, Junior, Senior, Super Senior (min. 5 zawodników)