Strzelnica.org przejdź do: Strzelnica | Wrocław open 2005 | Wrocławskie Stowarzyszenie Strzeleckie | FORUM
Miejsce / Location: Strzelnica na Stadionie Olimpijskim
we Wrocławiu

Olympic Stadium Shooting Range,
Wrocław, Poland
Adres / Address: Al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław
Data / Date: 07.10.2006r. - Pre-Match
08.10.2006r. - Match
Klub / Club: Wrocławskie Stowarzyszenie Strzeleckie

Wroclaw Shooting Association
Minimalna ilość Strzałów /
Minimum Rounds:
130
Ilość torów /
Number of Stages
10
Rejestracja / Registration: Termin zgłoszeń zawodników: 30.09.2006r.;
maksymalna ilość zawodników: 130

Deadline: 30.09.2006r.;
max competitors: 130
Opłata startowa /
Entry fee:
80 zł za pierwszą klasę sprzętową, 40 zł za każdą następną klasę sprzętową na konto WSS w Volkswagen Bank Polska S.A. direct nr 62 2130 0004 2001 0330 6560 0002

Account for entry fee: Volkswagen Bank Polska S.A.;
Bank: BRE Bank S.A.;
adress: ul. Królewska 14, 00-950 Warszawa, Poland;
SWIFT: BREXPLPW;
Receiver: Wroclawskie Stowarzyszenie Strzeleckie;
Account number: 62 2130 0004 2001 0330 6560 0002
Kontakt / Contact: wss@strzelnica.org
+48 601 892 810 (Jan Kolakowski);
+48 604 510 553 (Leszek Sokolowski)
Ograniczenia / Restrictions: w zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy krajowi posiadający patent i licencję strzelecką PZSS na strzelania kulowe oraz zawodnicy zagraniczni, posiadający krajowe uprawnienia do strzelectwa dynamicznego
Foreign competitors - only members of dynamic shooting clubs may compete
Przepisy, kary, bezpieczeństwo /
Rules, penalties, safety:
Zgodnie z aktualnymi przepisami IDPA
Zawodnicy moga uzywac broni i ekwipunku odbiegajacego od wymogow przepisow. Ostateczna decyzja w tym zakresie nalezy do Organizatorow zawodow.

As per current IDPA rules
Dywizje IPSC /
IPSC Divisions:
Pistolet (SSP+ESP), Rewolwer (SSR+ESR), .45 (CDP)